MAK Invest d.o.o. Sarajevo
 
Kopiranje i printanje C/B i kolor, kopiranje velikih formata C/B i kolor do 914 mm širine, plotanje crteža i plakata C/B i kolor, skeniranje do 914 mm širine, sve vrste uvezivanja, plastificiranje do 1 m širine, presnimavanje video materijala na DVD, izrada fotografija, izrada suvenira (šolja, slagalica, kačketa, upaljača), print na majice...i još mnogo toga!
   
Početna shelf warmer Kontakt podaci
 
Uvjerite se u naš kvalitet!
 
 
509-402-1066 4405419643 cordonnet
 
 
Dobrodošli na našu Web stranicu
 
 
Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering.
Poslovnica CENTAR

Koševo 19
Tel.: + 387 33 262 340
Fax: + 387 33 262 341
 
Poslovnica NOVO SARAJEVO

Ferde Hauptmana 7
Tel./Fax: + 387 33 655 378
Poslovnica STARI GRAD

Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad
Tel./Fax: + 387 33 832 526
 
HOSTEL MAK

Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad
Tel./Fax: + 387 33 832 526
Mob.: +387 61 214 024
 
818-679-5902
 
 
Izdvajamo za Vas!
 
 
USKORO U PONUDI
UV Å TAMPA NA RAZNE PROMO MATERIJALE


 
pročitaj više...
 
 
     
 
Å tampa na Å¡olje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Å tampa na majice
 
(304) 444-7820
 
     
 
     
 
Izrada pečata
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Zlatotisak
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada fotografija
 
(850) 392-3592
 
     
 
     
 
Presnimavanje VHS kaseta
 
pročitaj više...
 
     
 
 
 
 
 
  DruÅ¡tvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering.
Sarajevo, Koševo 19; Tel.: + 387 33 262 340; Fax: + 387 33 262 341; E-mail: (833) 353-5663
ID: 4200013990003; PDV: 200013990003; Por. Broj 01071031; Mat. reg. broj 1-15827 kod KANTONALNOG SUDA SARAJEVO; UF/I-1043/03
Podružnica NOVO SARAJEVO; Sarajevo, Ferde Hauptmana 7; Tel/fax: + 387 33 655 378
Podružnica STARI GRAD; Sarajevo, Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad; Tel/fax: + 387 33 832 526
 
 
 
 
Copyright © 2013 www.makinvest.ba. All rights reserved.