Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

19-11-2018 04:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 37.3 35.46 38.7 13.4 16.4 3 1.1 -
Otoka 25 24.75 65.8 5 4.8 -0.3 - 21.4
Mobilna (Ilidža) 50.9 34.05 37.7 11.4 11.1 -0.3 - 13.2
Ilijaš 26.5 28.65 37.4 8.9 9.6 1.2 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave - - - - - - - -
Ivan Sedlo - - 30.2 - - - - 8.4

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vrÅ¡enja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)