Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szanowni Państwo
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne dla nauczycieli.
Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze doradców metodycznych i edukatorów, zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Posiada od 2007 r. Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07, potwierdzającą wysoką jakość świadczonych usług.
Zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w licznych formach doradztwa metodycznego oraz warsztatach i kursach kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Życząc udanego roku szkolnego i samych pomyślnych przedsięwzięć, zapraszam do współpracy i korzystania z usług SCDiDN w Siedlcach.

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Aktualności

2019-02-08 419-941-1517

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Ochrona danych osobowych w procesie dydaktycznym zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych...

wind house


2019-01-24 Konferencja "Szkolnictwo zawodowe – nowe przepisy prawa od 1 września 2019 r."

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na konferencję pt. „Szkolnictwo zawodowe – nowe przepisy prawa od 1 września 2019 r.”...

(800) 711-5654


2019-01-11 Projekt JA W INTERNECIE

Miasto Siedlce w imieniu którego działa Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest realizatorem szkoleń w zakresie korzystania z internetu dotyczących podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu grantowego JA W INTERNECIE. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Bezpłatne 2 dniowe szkolenia będą realizowane w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019. W szkoleniach mogą brać udział osoby, które ukończyły 25 lat...

więcej …


Zobacz więcej aktualności …

Karta zgloszenia

Zapraszamy do zgłoszenia się na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty przedmiotowo-metodyczne i ponadprzedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Wypełnij kartę zgłoszenia …Druki do pobraniaOferta SCDiDN

Polecamy bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Dajemy Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, jak i uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Przejdź do strony z ofertą …